Bước 1: Truy cập website và lựa chọn sản phẩm cần mua để mua hàng

Bước 2: Click và sản phẩm muốn mua và điện thoại trực tiếp: 091.522.1933 để mua hàng